Disclaimer Apunto Gallery

Apunto Gallery, verleent u hierbij toegang tot www.Apunto Gallery.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Apunto Gallery behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Apunto Gallery spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Apunto Gallery.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Tenzij anders vermeld, zijn prijzen inclusief BTW: prijswijzigingen voorbehouden. Apunto Gallery aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen die onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Apunto Gallery nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

De inhoud van de website van Apunto Gallery, inclusief alle afbeeldingen, valt onder het copyright van Apunto Gallery, tenzij anders vermeld. Het auteursrecht van vrijwel alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt bij de desbetreffende kunstenaar. Deze afbeeldingen mogen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar niet gebruikt worden.

Alle andere afbeeldingen op deze website vallen onder het copyright van Apunto Gallery of van de fotograaf, die de afbeelding gemaakt heeft. Daarom mag niets wat voorkomt op deze website worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere manier, zonder schriftelijk toestemming van de kunstenaar of van Apunto Gallery.

Op alle informatie van deze website berust copyright. Dus is ook overname van delen van de tekst voor gebruik in een andere website of documentatie is alleen toegestaan na toestemming van Apunto Gallery.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.