Abstract Expressionisme

Abstract Expressionisme

Abstract Expressionisme als stroming ontstond in de jaren veertig in de Verenigde Staten en was gedurende ongeveer twee decennia zeer invloedrijk. Nog steeds werken veel kunstenaars in een Abstract Expressionistische stijl. Vanuit het gevoel, de intuïtie en het onderbewuste creëert de kunstenaar een voorstelling met vaak felle kleuren waarin perspectief geen rol speelt. Spontaniteit of een puur kinderlijk gevoel hebben de boventoon boven het rationele. Belangrijke vertegenwoordigers van het Abstract Expressionisme waren in de beginjaren Jackson Pollock, Mark Rothko en Willem de Kooning. Hier vinden technieken zoals dripping en action painting hun oorsprong. De stroming was verwant met Europese bewegingen zoals het Tachisme, Lyrische Abstractie en de voor deze stromingen overkoepelende term Art Informel. Abstract Expressionisme was de eerste kunststroming waarmee New York het centrum van de kunstwereld werd volgend op de tweede wereldoorlog. Abstract Expressionisme is niet te verwarren met het Expressionisme zelf dat eerder in Europa ontstond als reactie op het Impressionisme en vertegenwoordigd werd door bijvoorbeeld de Blaue Reiter groep, Die Brücke en het Bauhaus.

Ga naar de bovenkant