Postmodernisme

Postmodernisme

Postmodernistische kunstenaars combineren op speelse en ironische wijze stijlelementen uit andere periodes waaruit ze citeren vanuit een intuïtieve en persoonlijke levenshouding en beleving die haaks staat op een hiërarchisch, ordenend modernistisch vooruitgangsgeloof. Als kunststroming kwam het postmodernisme op in de jaren zestig in reactie op filosofen uit die tijd die ordeningen en macht bekritiseerden als talige constructies. Postmodernistsche kunst is vaak ecclectisch en parodieert tradities. Hogere en lagere cultuur lopen door elkaar net als kunst en commercie en verschillende media. Context neutraliseert de daar in geplaatste elementen. De postmoderne kunstenaars ontwikkelden veel nieuwe kunstvormen zoals landart, happenings, performances, body art, video art en computerkunst.

Ga naar de bovenkant