Jelis van Dolderen

Jelis van DolderenJelis van Dolderen (1954) volgde zijn opleiding aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en was assistent van de constructivist Berend Hendriks. Jelis leeft en werkt in Utrecht. Hij werkt als schilder graficus en maakt ook installaties, vaak op monumentale schaal. Hij hanteert een geheel eigen stijl waarbij hij een symbolische taal hanteert waarin vormen, kleuren en texturen abstracte representaties zijn in een eigen beeldwereld vol elementaire tegenstrijdigheden die hij in harmonie brengt. Bij dit construeren van eigen universa citeert hij uit diverse tradities. Hij begint vaak vanuit een bestaande plaats in de werkelijkheid waarvan hij foto’s maakt. Hier voegt hij zijn abstracte kleurvlakken en composities aan toe tot er een imaginaire wereld ontstaat: een soort mathematische bezwering.

Jelis over zijn eigen werk:

“Ordening van elementen is binnen mijn werk een belangrijk onderdeel. Door ordening geef ik verbanden aan tussen onderdelen zodat ze zich tot elkaar verhouden. De elementen die ik gebruik zijn in vorm afgeleiden van cirkel en rechthoek. Ze hebben hun eigen wetmatige constructie. Ze zijn over de lengte- en breedte-as gespiegeld en zijn hierdoor symmetrisch. Daarnaast zijn ze expansief van karakter. Aan vormen, kleuren en elementen die ik in mijn werk gebruik ken ik betekenissen toe die je zou kunnen kenschetsen als universeel menselijke verlangens en gedachten over ‘het hogere, schone, eeuwige, absolute, vergankelijke etcetera.”

“Ik onderzoek en herschik schilderkunstige tradities in visuele uitspraken ten aanzien van begrippen en beelden uit de realiteit.”

Collecties

Het werk van Jelis van Dolderen is opgenomen in een groot aantal collecties van organisaties als: Banken, verzekeringsmaatschappijen, NS (Sprintertreinen), PostNL, Kunstuitleen-organisaties in een aantal grote steden en de collectie van het Centraal Museum Utrecht.