Armando (Herman Dirk van Dodeweerd)

Armando (1929 – 2018) was een kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker en belangrijk lid van de Nul-beweging.

Multitalent

Armando (geboren als: Herman Dirk van Dodeweerd) en was een veelzijdig man. Op zijn visitekaartje had men kunnen noteren: amateurbokser, schilder, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker.

Zelf zag hij zijn werk als ‘Gesamtkunstwerk’, waarvoor zijn ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Kamp Amersfoort de basis vormden.

Loopbaan

Redacteur

In 1958 trad Armando in dienst van de Haagse Post, waar hij uiteindelijk chef van de kunstredactie werd.

Kunstenaar

Als beeldend kunstenaar maakte hij deel uit van de in 1960 opgerichte Nederlandse Nul-beweging, samen met Jan Henderikse, Henk Peeters, Jan Schoonhoven.

Thematiek / Nul-beweging

De leden van de Nul-groep brachten in hun werk een geheel nieuwe, verwondering wekkende visie op bekende dingen. Een typerend voorbeeld: Armando creëerde ‘Het zwarte water’, een bassin gemaakt van zwart plastic, gevuld met enkele centimeters water, maar met een grote diepte-illusie.

Televisiester

Grote publieke bekendheid verwierf hij met het programma ‘Herenleed’ – absurde, traag verlopende taferelen uit een leven met meester-knechtverhoudingen.

Hierin speelde hij gedurende vijfentwintig jaar samen met Cherry Duyns en Johnny van Doorn, eerst in de televisieserie en daarna in de theaterversie.

Violist

Als violist manifesteerde hij zich in het zigeunerorkest van Tata Mirando.

Columnist

Zijn columns voor NRC Handelsblad werden verscheidene keren gebundeld onder titels als Machthebbers, De straat en het struikgewas, Het gevecht, Dierenpraat.

Voor deze bundels ontving hij o.a. de F. Bordewijk-prijs, de Multatuli-prijs en de Zilveren Griffel. Voor zijn oeuvre werd hij geëerd met de Herman Gorter-prijs en de Jacobus van Looy-prijs voor dubbeltalenten.

Eigen museum

In 1998 werd in de Elleboogkerk in Amersfoort ‘zijn’ museum, het Armando Museum geopend. In 2007 werd het museum echter door een brand geheel verwoest, waarbij veel werk en documentatie verloren zijn gegaan. Een deel van de geredde collectie werd overgebracht naar het nieuwe Museum Oud Amelisweerd in Bunnik. De eerste tentoonstelling van deze collectie in Oud-Amelisweerd werd in 2014 door Prinses Beatrix geopend.

Retrospectief

Niet lang na zijn overlijden heeft Museum Voorlinden een grote overzichtstentoonstelling van zijn werken ingericht.

Armando werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Met dank voor de bijdrage van gastcurator Pieter Entrop